Förbundsstyrelsens blogg

SDR:s arbete med teckenspråkig litteratur

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Hej!

Jag heter Anne-Maj Magnström och sitter i SDR:s styrelse. Här berättar jag om en av flera frågor vi bedriver just nu och det här handlar om teckenspråkig litteratur.

När Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, bildade ett brukarråd år 2015 väckte vi redan frågan om teckenspråkig litteratur och vad MTM kan göra för att skapa tillgång till teckenspråkig litteratur. MTM svarade att de försöker och hade en utredning som gjordes av Helena Söderlund om förutsättningarna, finansiering och lade fram förslag om produktion av teckenspråkig litteratur. Produktionen kunde utföras av företag som översätter och producerar litteratur på teckenspråk. Rapporten hette ”Tid för teckenspråk” och blev klar i september 2013. Den användes till anslagsansökan från MTM till departementet.

MTM fick avslag år 2014 och 2015. Under tiden gång har SDR väckt frågan gång och gång. På senaste brukarrådet i januari fick vi information att MTM internt beslutat att göra ett pilotprojekt med några utvalda titlar av barn- och ungdomsböcker under 2017. Det är bra tycker SDR och vi kommer att bevaka frågan tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 5693

Om mitt nya uppdrag

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Henrik Sundqvist om sitt nya uppdrag inom förbundet, som tf förbundsordförande:

Med anledning av att vår förra förbundsordförande Hanna Sejlitz fick tjänsten som generalsekreterare inom förbundet så tog jag över rollen som tf förbundsordförande den 14 juli.

Det innebär en förändring både för mig personligen och för förbundet.

Det har varit och är en intensiv period nu när jag fram till 30 september avslutar mina arbetsuppgifter inom Stockholms Dövas Ungdomsråd samt förbereder till en bra övergång till den som skall ta över mitt arbete som ungdomskonsulent hos SDUR.
Samtidigt skall jag representera SDR i olika sammanhang.

Det är en upptrappning för mig hos SDR från 1 augusti fram till 1 oktober då jag blir tf förbundsordförande på heltid, det innebar att jag började med 20% i augusti och sen 50% i september. Mitt arbete under denna tid består mestadels av representation samt förberedelser.

Även om jag inte var beredd på att ta över posten som ordförande ser jag fram mot de utmaningar som det innebär att ta över efter Hanna Sejlitz. Det är ett stort ansvar men jag vet, bland annat som min tid som ordförande inom SDUF, hur roligt och stimulerande det är att arbeta med våra viktiga frågor både intressepolitiskt och på organisationsnivå.

Vi alla vet, hur bra Hanna Sejlitz har varit som SDR förbundsordförande då hon alltid varit tydlig med vad SDR kräver och vill inom det intressepolitiska arbetet.

Hon har dragit förbundet igenom den stora och tuffa omorganisationen samt lett SDR igenom en kongressperiod med ett stort förändringsprojekt Nya Vindar som krävt stora resurser från förbundet.

Mina mål under den korta perioden fram till juni 2017 är att;

  • Att SDR nu främst ser till att den nya organisationen skall vara en bra organisation där vi uppfyller våra medlemmars förväntningar, och även våra egna.
  • Att SDR skall lyckas med sina uppdrag som beslutades under kongressen 2013.
  • Att återkoppla till medlemmarna vad vi inom förbundet uträttar, och därigenom ge er, våra medlemmar möjlighet att följa mig i mitt arbete, samt att ge er inblick i våra anställdas arbeten.

Till sist men inte minst, ni dövföreningar, ni är otrolig viktiga för era medlemmar, även om inte alla dövföreningar har lika roll idag som tidigare.

Jag kommer tillsammans med förbundsstyrelsen samt kansliet se till att vi skall utvecklas till ett förbund där vi alla även ni medlemmar kan vara stolta över och stödja vårt arbete!

Ni är välkomna att kontakta mig, henrik.sundqvist@sdr.org, och SMS 0735-307207

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 11127

Om min tid som förbundsordförande och framtiden

Skriven av den i Förbundsstyrelsens bloggMed anledning av att jag nu lämnar uppdraget som förbundsordförande och går in i en ny roll inom förbundet som generalsekreterare vill jag passa på att säga några ord om min tid som ordförande och framtiden.

Tiden som ordförande har varit intensiv, lärorik, spännande, rolig men också tuff. Framförallt har jag uppskattat alla samtal och möten med er medlemmar. Jag minns alla besök hos er föreningar i arbetet med Nya vindar. Alla idéer och tankar om SDR som organisation och om framtiden. Vad SDR betyder för dig som medlem men också för samhället i stort. Jag uppskattar också våra förbundsmöten – ett viktigt tillfälle för alla föreningar att samlas och diskutera tankar om SDRs arbete och idéer för framtiden.

Vill passa på att tacka alla föreningar för allt det ni gör. Ni är viktiga. Ni ordnar aktiviteter för medlemmar, ordnar manifestationer, för dialog med politiker och tjänstemän runt om i Sverige och sprider kunskap. Framförallt är ni en viktig teckenspråkig mötesplats.

Jag är också glad att jag tillsammans med andra engagerade kan arbeta för frågor jag brinner för och dela kampen för dövas rättigheter och rätten till teckenspråk. Det har stundtals stormat, vi möter okunskap och döva utsätts för förtryck och diskriminering. Många är de tillfällen där jag ser att förbundet och dess föreningar och medlemmar både historiskt och i nutid har kunnat stå upp för våra rättigheter och har gjort skillnad. Vi har flyttat fram positionerna för dövas rättigheter och teckenspråkets ställning. Teckenspråk är erkänt som språk, har en särskild ställning i språklagen, ger meritpoäng som andra moderna språk m.m. Vi har bidragit till utvecklingen av verksamheter och samhällsutbudet för döva och andra teckenspråkiga. Vi har gett stöd till enskilda personer som drabbas av negativa beslut såsom barn som nekats en skolgång i en teckenspråkig miljö har fått rätt, äldre har fått ett värdigt boende i en teckenspråkig miljö, döva nyanlända får stöd i sin asylprocess är några exempel.

Sedan december när vår tidigare kanslichef lämnade sitt uppdrag och under våren har jag parallellt med att vara ordförande också gått in som tillfällig chef för kansliet i avvaktan på rekryteringsprocessen. Det har varit en tuff tid under omorganisationen som inneburit många förändringar. Jag vill rikta stort tack till personalen för att de ställt upp och bidragit med ett stort arbete trots en tuff period. Jag är medveten om att det inte har varit lätt för er. Jag är glad över att få förmånen att få leda kansliet. Det finns mycket kraft och kompetens bland SDRs anställda och ni har en viktig roll för SDRs framtida arbete.

Efter en lång rekryteringsprocess som Henrik Sundqvist har berättat om uppmuntrades jag att ta denna roll. Det har varit många funderingar och inte ett helt lätt beslut. Jag har trivts bra i rollen som ordförande och ser även positivt på rollen som generalsekreterare. För mig har det varit viktigt att fundera över situationen och vad som bäst för SDR och vårt fortsatta arbete både med att utveckla organisationen och vårt informations- och opinionsarbete.

Till slut har jag valt att tacka ja till erbjudandet från styrelsen. Nu lämnar jag ordförandeskapet och går in i en ny lika spännande roll som generalsekreterare. Jag känner mig redo att i min nya roll delta i den fortsatta utvecklingen av SDR.

Vi lever i en spännande tid men har också stora utmaningar. Kampen för att försvara och förklara våra rättigheter och arbetet för ett hållbart samhälle där teckenspråk har en självklar plats fortsätter i samarbete med alla våra viktiga samarbetspartners. Jag tror på SDR och våra möjligheter att föra våra frågor framåt framöver.

Tack för förtroendet och allt fint bemötande jag fått under min tid som ordförande. Ser emot fortsatt samarbete och bra möten med medlemmar och samarbetspartners i min nya roll.

 

Tack! Kontakta gärna mig. E-post: hanna@sdr.org och SMS: 0723-211 132

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 7838

Rapport från dövpsykiatriska dagar

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 12162

Ett fotografi och världen vaknade!

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Vi har en flyktingkatastrof i världen – inte den första och det har pågått under lång tid. Men ingen har riktigt vaknat tidigare. Vi lever i ett informationssamhälle och vi överöses av information jämt och ständigt. Blir vi till sist avtrubbade? Vi vill göra något, men vet inte hur?

Men ett fotografi tog oss ut ur handlingsförlamningen. Tänk vad är det som krävs för att få upp ögonen för orättvisor, missförhållanden och katastrofala situationer för människor. Ofta VET många – men något drastiskt måste hända för att någon tar initiativet – och GÖR något. Då hakar andra ofta på.

Nu ser vi handling. Flyktinggalor för att samla in pengar, handlingskraft för flyktingmottagande i EU, volontärhjältar som jobbar dygnet runt för att hjälpa flyktingar som kommer till Sverige, Facebook-aktioner och stor vilja bland allmänheten att bidra både med arbetsinsatser och ekonomiska bidrag. En person kan inte göra allt, men många kan göra lite och den samlade insatsen av många kan göra mycket.

Det har också gjorts fantastiska insatser av teckenspråkiga volontärer för att döva flyktingar ska få ett bra mottagande och information bland annat om att möjligheten att komma till Västanvik finns. Jag är stolt och glad över att Västanvik har det nationella uppdraget att ta emot asylsökande döva. Så att döva får en ärlig chans till en rättvis asylprocess. Att de får bättre förutsättningar att berätta sina asylskäl efter att de fått chansen att lära sig svenskt teckenspråk.

I den stora massan flyktingar finns döva. Både de som redan kommit till Sverige och de som fortfarande kämpar för att komma ifrån kaos, våld och mördande. Men också de som kämpar för att komma ifrån ett språkligt förtryck. Vilken information får de? Trängs de undan i konkurrensen att komma först över gränsen innan det blir stopp och stora murar byggs upp när de styrande tycker att "flyktingarna blivit för många"?

Vi har också döva som redan kommit till Sverige, men som tvingas tillbaka. Trots att det ibland innebär ett liv utan möjligheter till fungerande kommunikation – en grundläggande mänsklig rättighet. Ofta anser myndigheter att det inte är tillräckliga skäl. Men utan kommunikation dör en människa långsamt inombords.

Vi har det förhållandevis bra i Sverige, mycket tack vare vår långa kamp för våra rättigheter. Men på många områden behöver kampen fortsätta, till exempel när det gäller rätten att använda vårt språk – teckenspråk. Det finns mycket kvar att göra i svenska samhället för oss döva och teckenspråkiga. Mottagandet av asylsökande i teckenspråkig miljö med många döva förebilder kan vara en bra modell för andra verksamheter. Idag är äldreomsorgen på många platser inte teckenspråkig och gör att döva äldre blir isolerade och saknar dialog på teckenspråk med personalen som ska ge de möjligheter till bästa psykosociala hälsa. Rätten att använda teckenspråk i utbildning kränks gång på gång – både för barn och för vuxna. Teckenspråkskompetens varierar hos lärare och elever/studenter får inte alltid tolk – de elever/studenter som drar nitlotten hindras i sitt lärande. Tolksituationen på arbetsmarknaden är också alarmerande, alltfler döva hindras i yrkeslivet på grund av en förlamad tolksituation där regeringen verkar ha kört fast. Konsekvenserna kan bli förödande för hela livet i form av svårigheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden och fattigdom på grund av utebliven inkomst.

Med gemensamma krafter kan vi skapa våra fotografier – så att samhället vaknar och tar krafttag för ett mer teckenspråkigt Sverige!

 

 

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 31008