Hanna Sejlitz

Hanna Sejlitz

Förbundsordförande.

Om min tid som förbundsordförande och framtiden

Skriven av den i Förbundsstyrelsens bloggMed anledning av att jag nu lämnar uppdraget som förbundsordförande och går in i en ny roll inom förbundet som generalsekreterare vill jag passa på att säga några ord om min tid som ordförande och framtiden.

Tiden som ordförande har varit intensiv, lärorik, spännande, rolig men också tuff. Framförallt har jag uppskattat alla samtal och möten med er medlemmar. Jag minns alla besök hos er föreningar i arbetet med Nya vindar. Alla idéer och tankar om SDR som organisation och om framtiden. Vad SDR betyder för dig som medlem men också för samhället i stort. Jag uppskattar också våra förbundsmöten – ett viktigt tillfälle för alla föreningar att samlas och diskutera tankar om SDRs arbete och idéer för framtiden.

Vill passa på att tacka alla föreningar för allt det ni gör. Ni är viktiga. Ni ordnar aktiviteter för medlemmar, ordnar manifestationer, för dialog med politiker och tjänstemän runt om i Sverige och sprider kunskap. Framförallt är ni en viktig teckenspråkig mötesplats.

Jag är också glad att jag tillsammans med andra engagerade kan arbeta för frågor jag brinner för och dela kampen för dövas rättigheter och rätten till teckenspråk. Det har stundtals stormat, vi möter okunskap och döva utsätts för förtryck och diskriminering. Många är de tillfällen där jag ser att förbundet och dess föreningar och medlemmar både historiskt och i nutid har kunnat stå upp för våra rättigheter och har gjort skillnad. Vi har flyttat fram positionerna för dövas rättigheter och teckenspråkets ställning. Teckenspråk är erkänt som språk, har en särskild ställning i språklagen, ger meritpoäng som andra moderna språk m.m. Vi har bidragit till utvecklingen av verksamheter och samhällsutbudet för döva och andra teckenspråkiga. Vi har gett stöd till enskilda personer som drabbas av negativa beslut såsom barn som nekats en skolgång i en teckenspråkig miljö har fått rätt, äldre har fått ett värdigt boende i en teckenspråkig miljö, döva nyanlända får stöd i sin asylprocess är några exempel.

Sedan december när vår tidigare kanslichef lämnade sitt uppdrag och under våren har jag parallellt med att vara ordförande också gått in som tillfällig chef för kansliet i avvaktan på rekryteringsprocessen. Det har varit en tuff tid under omorganisationen som inneburit många förändringar. Jag vill rikta stort tack till personalen för att de ställt upp och bidragit med ett stort arbete trots en tuff period. Jag är medveten om att det inte har varit lätt för er. Jag är glad över att få förmånen att få leda kansliet. Det finns mycket kraft och kompetens bland SDRs anställda och ni har en viktig roll för SDRs framtida arbete.

Efter en lång rekryteringsprocess som Henrik Sundqvist har berättat om uppmuntrades jag att ta denna roll. Det har varit många funderingar och inte ett helt lätt beslut. Jag har trivts bra i rollen som ordförande och ser även positivt på rollen som generalsekreterare. För mig har det varit viktigt att fundera över situationen och vad som bäst för SDR och vårt fortsatta arbete både med att utveckla organisationen och vårt informations- och opinionsarbete.

Till slut har jag valt att tacka ja till erbjudandet från styrelsen. Nu lämnar jag ordförandeskapet och går in i en ny lika spännande roll som generalsekreterare. Jag känner mig redo att i min nya roll delta i den fortsatta utvecklingen av SDR.

Vi lever i en spännande tid men har också stora utmaningar. Kampen för att försvara och förklara våra rättigheter och arbetet för ett hållbart samhälle där teckenspråk har en självklar plats fortsätter i samarbete med alla våra viktiga samarbetspartners. Jag tror på SDR och våra möjligheter att föra våra frågor framåt framöver.

Tack för förtroendet och allt fint bemötande jag fått under min tid som ordförande. Ser emot fortsatt samarbete och bra möten med medlemmar och samarbetspartners i min nya roll.

 

Tack! Kontakta gärna mig. E-post: hanna@sdr.org och SMS: 0723-211 132

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 14341

Ett fotografi och världen vaknade!

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Vi har en flyktingkatastrof i världen – inte den första och det har pågått under lång tid. Men ingen har riktigt vaknat tidigare. Vi lever i ett informationssamhälle och vi överöses av information jämt och ständigt. Blir vi till sist avtrubbade? Vi vill göra något, men vet inte hur?

Men ett fotografi tog oss ut ur handlingsförlamningen. Tänk vad är det som krävs för att få upp ögonen för orättvisor, missförhållanden och katastrofala situationer för människor. Ofta VET många – men något drastiskt måste hända för att någon tar initiativet – och GÖR något. Då hakar andra ofta på.

Nu ser vi handling. Flyktinggalor för att samla in pengar, handlingskraft för flyktingmottagande i EU, volontärhjältar som jobbar dygnet runt för att hjälpa flyktingar som kommer till Sverige, Facebook-aktioner och stor vilja bland allmänheten att bidra både med arbetsinsatser och ekonomiska bidrag. En person kan inte göra allt, men många kan göra lite och den samlade insatsen av många kan göra mycket.

Det har också gjorts fantastiska insatser av teckenspråkiga volontärer för att döva flyktingar ska få ett bra mottagande och information bland annat om att möjligheten att komma till Västanvik finns. Jag är stolt och glad över att Västanvik har det nationella uppdraget att ta emot asylsökande döva. Så att döva får en ärlig chans till en rättvis asylprocess. Att de får bättre förutsättningar att berätta sina asylskäl efter att de fått chansen att lära sig svenskt teckenspråk.

I den stora massan flyktingar finns döva. Både de som redan kommit till Sverige och de som fortfarande kämpar för att komma ifrån kaos, våld och mördande. Men också de som kämpar för att komma ifrån ett språkligt förtryck. Vilken information får de? Trängs de undan i konkurrensen att komma först över gränsen innan det blir stopp och stora murar byggs upp när de styrande tycker att "flyktingarna blivit för många"?

Vi har också döva som redan kommit till Sverige, men som tvingas tillbaka. Trots att det ibland innebär ett liv utan möjligheter till fungerande kommunikation – en grundläggande mänsklig rättighet. Ofta anser myndigheter att det inte är tillräckliga skäl. Men utan kommunikation dör en människa långsamt inombords.

Vi har det förhållandevis bra i Sverige, mycket tack vare vår långa kamp för våra rättigheter. Men på många områden behöver kampen fortsätta, till exempel när det gäller rätten att använda vårt språk – teckenspråk. Det finns mycket kvar att göra i svenska samhället för oss döva och teckenspråkiga. Mottagandet av asylsökande i teckenspråkig miljö med många döva förebilder kan vara en bra modell för andra verksamheter. Idag är äldreomsorgen på många platser inte teckenspråkig och gör att döva äldre blir isolerade och saknar dialog på teckenspråk med personalen som ska ge de möjligheter till bästa psykosociala hälsa. Rätten att använda teckenspråk i utbildning kränks gång på gång – både för barn och för vuxna. Teckenspråkskompetens varierar hos lärare och elever/studenter får inte alltid tolk – de elever/studenter som drar nitlotten hindras i sitt lärande. Tolksituationen på arbetsmarknaden är också alarmerande, alltfler döva hindras i yrkeslivet på grund av en förlamad tolksituation där regeringen verkar ha kört fast. Konsekvenserna kan bli förödande för hela livet i form av svårigheter att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden och fattigdom på grund av utebliven inkomst.

Med gemensamma krafter kan vi skapa våra fotografier – så att samhället vaknar och tar krafttag för ett mer teckenspråkigt Sverige!

 

 

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 37043

Kraft och engagemang i dövrörelsen

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 37422

SDR beredda ta ansvar för bildtelefonitjänsten

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 18158

Tvåspråkighet i skolan

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 16744

Öppet brev om tvåspråkighet i skolan

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin från SDR och SDUF
» Bristande teckenspråkskvalitet hotar rätten till likvärdig utbildning

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 15694

Möte med Diskrimineringsombudsmannen

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 15115

Inspiration från Colorado

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Hanna berättar om intryck från en föreläsning om Colorados interventionsprogram av Ph.D. Christine Yoshinaga-Itano Department of Speech, Language & Hearing Sciences, University Colorado.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 14637

Din röst är viktig i valet!

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 15356

Diskriminerande skolstarter

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Pressmeddelandet som Hanna diskuterar i bloggen.

Diskriminerande skolstarter för döva och hörselskadade!

Pressmeddelande från SDR 2014-08-19

Elina, Ahmed, Robin och många andra döva och hörselskadade sätter sig under veckan i skolbänken och påbörjar en skolgång som inte är tillgänglig för dem eller inte motsvarar deras krav. Det är inget annat än att inskränka och begränsa deras rättigheter och möjligheter till den utveckling och utbildning de har rätt till.

- De har, liksom många andra döva och hörselskadade, fått betala priset för samhällets oförmåga att leva upp till skollagen och språklagen. Fyrkantigt tänkande, brist på kunskap och otydliga formuleringar i lagstiftningen och andra oacceptabla orsaker berövar dessa barn rätten till fungerande skolgång, säger förbundsordförande Hanna Sejlitz från SDR.

Elinas kommun har nekat henne en skolplats i en hörselklass i en annan kommun med anpassad miljö och tillgång till teckenspråk. Nu får hon börja i en skola i sin hemkommun – i en miljö där hon har svårt att vara delaktig.

Hörselskadade Ahmed vill börja på en statlig specialskola för döva och hörselskadade. Men specialskolan sa nej, trots att landstingets hörselvård intygat att Ahmed har behov av teckenspråk. Nu tvingas han gå i en skola som saknar möjlighet att erbjuda teckenspråksmiljö.

Robin sökte naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet för att få den behörighet han behöver till vidare studier. Det enda gymnasiet för döva i Sverige nekar honom denna möjlighet och hänvisar till program som inte ger rätt behörighet.

Döva och hörselskadade barn och ungdomar får sämre förutsättningar av skolväsendet när de nekas skolplatser som erbjuder rätt kompetens, teckenspråk eller ett visst program på gymnasiet. De och deras föräldrar har kunskap och ställer rätta krav för en skola på deras villkor, men myndigheterna ser inte vad som är det bästa för barnen och ungdomarna. Resultatet av diskrimineringen är att döva och hörselskadade barn och ungdomar inte får den utbildning de har rätt till.

- Sluta svika dessa barn och se till att även döva och hörselskadade barn ges förutsättningar för en bra start i livet. Diskrimineringen av dessa barn och ungdomar måste upphöra, menar förbundsordförande Hanna Sejlitz.

Notera att Elina, Ahmed och Robin är fingerade namn och kontakt kan förmedlas.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 14469

WFD besökte Sverige

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 13004

Dövas Nordiska Kulturfestival 2014

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Festivalen genomfördes den 30 juli-2 augusti i Åbo i Finland.

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 11103

Aktion inför riksdagsdebatt om diskrimineringslag

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

 

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 7235

Om utbildning och om diskrimineringslagen

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 6846

EUD:s workshop och årsmöte

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg

Hanna Sejlitz och Göran Alfredsson deltog. EUD är förkortning för European Union of the Deaf (Europeiska dövunionen). Webbplats: » www.eud.eu

 

Last modified den Fortsätt att läsa
Träffar: 31929