Om min tid som förbundsordförande och framtiden

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg
  • Teckenstorlek: Larger Smaller
  • Träffar: 14341
  • Skriv utMed anledning av att jag nu lämnar uppdraget som förbundsordförande och går in i en ny roll inom förbundet som generalsekreterare vill jag passa på att säga några ord om min tid som ordförande och framtiden.

Tiden som ordförande har varit intensiv, lärorik, spännande, rolig men också tuff. Framförallt har jag uppskattat alla samtal och möten med er medlemmar. Jag minns alla besök hos er föreningar i arbetet med Nya vindar. Alla idéer och tankar om SDR som organisation och om framtiden. Vad SDR betyder för dig som medlem men också för samhället i stort. Jag uppskattar också våra förbundsmöten – ett viktigt tillfälle för alla föreningar att samlas och diskutera tankar om SDRs arbete och idéer för framtiden.

Vill passa på att tacka alla föreningar för allt det ni gör. Ni är viktiga. Ni ordnar aktiviteter för medlemmar, ordnar manifestationer, för dialog med politiker och tjänstemän runt om i Sverige och sprider kunskap. Framförallt är ni en viktig teckenspråkig mötesplats.

Jag är också glad att jag tillsammans med andra engagerade kan arbeta för frågor jag brinner för och dela kampen för dövas rättigheter och rätten till teckenspråk. Det har stundtals stormat, vi möter okunskap och döva utsätts för förtryck och diskriminering. Många är de tillfällen där jag ser att förbundet och dess föreningar och medlemmar både historiskt och i nutid har kunnat stå upp för våra rättigheter och har gjort skillnad. Vi har flyttat fram positionerna för dövas rättigheter och teckenspråkets ställning. Teckenspråk är erkänt som språk, har en särskild ställning i språklagen, ger meritpoäng som andra moderna språk m.m. Vi har bidragit till utvecklingen av verksamheter och samhällsutbudet för döva och andra teckenspråkiga. Vi har gett stöd till enskilda personer som drabbas av negativa beslut såsom barn som nekats en skolgång i en teckenspråkig miljö har fått rätt, äldre har fått ett värdigt boende i en teckenspråkig miljö, döva nyanlända får stöd i sin asylprocess är några exempel.

Sedan december när vår tidigare kanslichef lämnade sitt uppdrag och under våren har jag parallellt med att vara ordförande också gått in som tillfällig chef för kansliet i avvaktan på rekryteringsprocessen. Det har varit en tuff tid under omorganisationen som inneburit många förändringar. Jag vill rikta stort tack till personalen för att de ställt upp och bidragit med ett stort arbete trots en tuff period. Jag är medveten om att det inte har varit lätt för er. Jag är glad över att få förmånen att få leda kansliet. Det finns mycket kraft och kompetens bland SDRs anställda och ni har en viktig roll för SDRs framtida arbete.

Efter en lång rekryteringsprocess som Henrik Sundqvist har berättat om uppmuntrades jag att ta denna roll. Det har varit många funderingar och inte ett helt lätt beslut. Jag har trivts bra i rollen som ordförande och ser även positivt på rollen som generalsekreterare. För mig har det varit viktigt att fundera över situationen och vad som bäst för SDR och vårt fortsatta arbete både med att utveckla organisationen och vårt informations- och opinionsarbete.

Till slut har jag valt att tacka ja till erbjudandet från styrelsen. Nu lämnar jag ordförandeskapet och går in i en ny lika spännande roll som generalsekreterare. Jag känner mig redo att i min nya roll delta i den fortsatta utvecklingen av SDR.

Vi lever i en spännande tid men har också stora utmaningar. Kampen för att försvara och förklara våra rättigheter och arbetet för ett hållbart samhälle där teckenspråk har en självklar plats fortsätter i samarbete med alla våra viktiga samarbetspartners. Jag tror på SDR och våra möjligheter att föra våra frågor framåt framöver.

Tack för förtroendet och allt fint bemötande jag fått under min tid som ordförande. Ser emot fortsatt samarbete och bra möten med medlemmar och samarbetspartners i min nya roll.

 

Tack! Kontakta gärna mig. E-post: hanna@sdr.org och SMS: 0723-211 132

Last modified den
Trackback URL för detta blogginlägg