Om mitt nya uppdrag

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg
  • Teckenstorlek: Larger Smaller
  • Träffar: 21819
  • Skriv ut

Henrik Sundqvist om sitt nya uppdrag inom förbundet, som tf förbundsordförande:

Med anledning av att vår förra förbundsordförande Hanna Sejlitz fick tjänsten som generalsekreterare inom förbundet så tog jag över rollen som tf förbundsordförande den 14 juli.

Det innebär en förändring både för mig personligen och för förbundet.

Det har varit och är en intensiv period nu när jag fram till 30 september avslutar mina arbetsuppgifter inom Stockholms Dövas Ungdomsråd samt förbereder till en bra övergång till den som skall ta över mitt arbete som ungdomskonsulent hos SDUR.
Samtidigt skall jag representera SDR i olika sammanhang.

Det är en upptrappning för mig hos SDR från 1 augusti fram till 1 oktober då jag blir tf förbundsordförande på heltid, det innebar att jag började med 20% i augusti och sen 50% i september. Mitt arbete under denna tid består mestadels av representation samt förberedelser.

Även om jag inte var beredd på att ta över posten som ordförande ser jag fram mot de utmaningar som det innebär att ta över efter Hanna Sejlitz. Det är ett stort ansvar men jag vet, bland annat som min tid som ordförande inom SDUF, hur roligt och stimulerande det är att arbeta med våra viktiga frågor både intressepolitiskt och på organisationsnivå.

Vi alla vet, hur bra Hanna Sejlitz har varit som SDR förbundsordförande då hon alltid varit tydlig med vad SDR kräver och vill inom det intressepolitiska arbetet.

Hon har dragit förbundet igenom den stora och tuffa omorganisationen samt lett SDR igenom en kongressperiod med ett stort förändringsprojekt Nya Vindar som krävt stora resurser från förbundet.

Mina mål under den korta perioden fram till juni 2017 är att;

  • Att SDR nu främst ser till att den nya organisationen skall vara en bra organisation där vi uppfyller våra medlemmars förväntningar, och även våra egna.
  • Att SDR skall lyckas med sina uppdrag som beslutades under kongressen 2013.
  • Att återkoppla till medlemmarna vad vi inom förbundet uträttar, och därigenom ge er, våra medlemmar möjlighet att följa mig i mitt arbete, samt att ge er inblick i våra anställdas arbeten.

Till sist men inte minst, ni dövföreningar, ni är otrolig viktiga för era medlemmar, även om inte alla dövföreningar har lika roll idag som tidigare.

Jag kommer tillsammans med förbundsstyrelsen samt kansliet se till att vi skall utvecklas till ett förbund där vi alla även ni medlemmar kan vara stolta över och stödja vårt arbete!

Ni är välkomna att kontakta mig, henrik.sundqvist@sdr.org, och SMS 0735-307207

Last modified den
Trackback URL för detta blogginlägg