Fält markerade med * är obligatoriska


Medlemskap i en dövförening innebär automatiskt medlemskap i SDR. Vi har ingen direktmedlemskap. Du kan välja mellan att skicka in ansökan med brev (fylla i pdf-fil) eller fylla i formulär nedan.

Ansökan om medlemskap i SDR
Skicka till:
Sveriges Dövas Riksförbund
Box 300
793 27 Leksand

» Frågor och svar om medlemsavgift