SDR:s arbete med teckenspråkig litteratur

Skriven av den i Förbundsstyrelsens blogg
  • Teckenstorlek: Larger Smaller
  • Träffar: 19451
  • Skriv ut

Hej!

Jag heter Anne-Maj Magnström och sitter i SDR:s styrelse. Här berättar jag om en av flera frågor vi bedriver just nu och det här handlar om teckenspråkig litteratur.

När Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, bildade ett brukarråd år 2015 väckte vi redan frågan om teckenspråkig litteratur och vad MTM kan göra för att skapa tillgång till teckenspråkig litteratur. MTM svarade att de försöker och hade en utredning som gjordes av Helena Söderlund om förutsättningarna, finansiering och lade fram förslag om produktion av teckenspråkig litteratur. Produktionen kunde utföras av företag som översätter och producerar litteratur på teckenspråk. Rapporten hette ”Tid för teckenspråk” och blev klar i september 2013. Den användes till anslagsansökan från MTM till departementet.

MTM fick avslag år 2014 och 2015. Under tiden gång har SDR väckt frågan gång och gång. På senaste brukarrådet i januari fick vi information att MTM internt beslutat att göra ett pilotprojekt med några utvalda titlar av barn- och ungdomsböcker under 2017. Det är bra tycker SDR och vi kommer att bevaka frågan tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Last modified den
Trackback URL för detta blogginlägg