Välkomsterbjudande till alla (även nya) medlemmar

Som ett välkomsterbjudande erbjuder Unik Försäkring alla (även nya) medlemmar i SDR fri olycksfallsförsäkring i 6 månader (värde 310 kronor).

Försäkringen ger dig bland annat ersättning för kostnader för läkarvård, tandvård, resor och eventuella merkostnader i samband med en skada. Försäkringen ersätter också vanprydande ärr, medicinsk invaliditet och om du skulle behöva några hjälpmedel efter ett olycksfall.

Webbplats: » www.unikforsakring.se
Finns information på teckenspråk om Unik Försäkring.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-08-28
Uppdaterad: 2014-05-06