Nya vindar: nyhetsbrev oktober 2013


Här kommer första informationen från vårt arbete med Nya vindar.

I juni vid SDR:s kongress har beslut tagits om att genomföra styrelsens förslag "SDR i framtiden – Nya vindar". Förslaget innebär att man ska genomföra en översyn av förbundets och föreningarnas framtid och utveckling. Översynen ska ske i nära samverkan med föreningarna och medlemmar under två år, framtill förbundsmötet 2015. Nu har arbetet påbörjats och det är ett spännande och utmanande arbete framför oss.

På SDR:s senaste styrelsemöte i september bildades en arbetsgrupp för arbetet med Nya vindar. Arbetsgruppen har två huvudfokus. Det första handlar om SDR ska gå från perspektivet funktionsnedsättning till språkperspektiv och vad det skulle innebära. Det andra fokuserar på organisationsstrukturen för SDR och föreningar på olika nivåer.

Tre personer från förbundsstyrelsen valdes till arbetsgruppen. De är Hanna Sejlitz, Henrik Sundqvist och Patrik Nordell. Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, och Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP, har erbjudits en plats var i gruppen. Det blir Mimmi Granat från SDUF och Ingvar Edwall från SDP. Från SDR:s kansli bistår Jenny Ek som handläggare.

Det här arbetet genomsyrar hela organisationen. Vi hoppas på ert engagemang eftersom vi vet att ni har kompetens om dövföreningarna, deras identitet och likväl SDR:s. Vi behöver ert stöd genom er kunskap och kompetens. Ta gärna kontakt med oss via e-post eller bildtelefon. Du kan också be din dövförening att kontakta oss.

Vi vill samverka och diskutera förslag och idéer med er, så ta kontakt med oss. Vi behöver er kompetens. Ni kan också meddela er dövförening och be dem boka in ett besök av oss.

Nyhetsbrev oktober 2013

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-10-25
Uppdaterad: 2015-03-11