Nya vindar: nyhetsbrev december 2013


Vårt arbete med Nya vindar har fått en bra start! Vi har utformat en tidsplan för det kommande arbetet. Arbetet kommer att utföras under tre faser, varav vi under första fasen ska göra föreningsbesök och en enkätundersökning till föreningar och länsföreningar/förbund. Följande föreningar har bokat:

• 19 januari - Norrköping
• 24 januari - Örebro
• 10 februari - Vänersborg
• 11 februari - Trollhättan
• 16 februari - Uppsala
• 22 februari - Göteborg
• 5 mars - Stockholm
• 22 mars - Dalarna
• 5 april - Skåne Dövas Distriktsförbund
• 9 april - Malmö
• 10 maj - Västra Götalands Dövas Länsförbund

Boka in ett besök på din förening för en dialog om föreningens och SDR:s utveckling och framtid! Det kostar inget för föreningen, då SDR står för resekostnaderna. Ta kontakt med Hanna Sejlitz eller Jenny Ek.

Efter årsskiftet kommer vi att skicka en enkät som ska besvaras av föreningarna och länsföreningar/förbund. Vi vill veta mer om föreningarnas organisation, verksamhet och ekonomi. Mer information kommer.

Under SDR:s förbundsmöte i maj 2014 kommer arbetsgruppen att ge en första presentation om det pågående arbetet.

Slutligen vill arbetsgruppen för Nya vindar önska alla God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev december 2013

Publicerad av 
Publicerad: 2013-12-16
Uppdaterad: 2015-03-11