Nya vindar: nyhetsbrev februari 2014


Besök pågår till föreningar runt om i landet där medlemmar ges möjligheten att diskutera föreningarnas och SDR:s framtid. Följande föreningar står i tur att få besök från oss:

• 18 februari - Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
• 19 februari - Västerbottens Dövas Länsförbund
• 22 februari - Göteborg
• 23 februari - Jönköpings Läns Dövas Förbund
• 2 mars - Lund
• 5 mars - Stockholm
• 19 mars - Värmland
• 22 mars - Dalarna
• 30 mars - Y-­‐läns Dövas Förbund
• 5 april - Skåne Dövas Distriktsförbund
• 6 april - Blekinge
• 9 april - Malmö
• 14 april - Gotland
• 23 april - Kronoberg
• 7 maj - Halland
• 10 maj - Västra Götalands Dövas Länsförbund

Nya vindar besöker även Regnbågens årsmöte, SDUF:s förbundsstämma och SDP:s kulturdagar.

Alla lokalföreningar, länsföreningar och länsförbund kommer under februari månad att få en enkät med frågor om organisation, verksamhet och ekonomi. Enkäten, som kommer att finnas översatt till teckenspråk, skickas per brev med mer information. Senaste svarsdag är 31 mars.

Under SDR:s förbundsmöte i Göteborg den 23-25 maj 2014 kommer arbetsgruppen att ge en presentation om det pågående arbetet.

Vill din förening eller länsförbund boka ett besök av oss? Har du tankar och idéer om vårt arbete, om perspektiv språk och funktionsnedsättning eller om organisationsfrågor? Ta kontakt med oss - välkommen!

Nyhetsbrev februari 2014

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-02-18
Uppdaterad: 2015-03-11