Förstudien "Utbildning för döva tolkar och översättare" ska startas

SDR tillsammans med Förbundet Sveriges Dövblinda ska genomföra 1-årigt projekt "Utbildning för döva tolkar och översättare".

Projektets syfte är att stärka döva personers konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk- och översättningsbranschen genom att kartlägga behoven och möjligheterna inom området, att utforma kurser som ger döva personer auktorisering inom området samt att skapa nätverk mellan döva tolkar, översättare och arbetsgivare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Text från arvsfonden.se
Förstudie om utbildning för döva tolkar och översättare har beviljats stöd med 909.000 kronor för år 1 av 1. Projektets syfte är att stärka döva personers konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk - och översättningsbranschen genom att kartlägga behoven och möjligheterna inom området, att utforma kurser som ger döva personer auktorisering inom området samt att skapa nätverk mellan döva tolkar, översättare och arbetsgivare. Projektet kommer att genomföra en kartläggning av döva personer som idag är verksamma som tolkar och översättare för att bland annat se vilken typ av uppdrag de får och inom vilka verksamhetsområden. Kartläggningen kommer därefter att användas för att utforma utbildningen och som underlag i kontakterna med potentiella arbetsgivare. En viktig del i projektet kommer att handla om informationssatsningar för att förmedla kunskap om skillnaderna mellan olika typer av tolkuppdrag samt fördelarna med att använda personer som har teckenspråk som modersmål. Projektet ser att det finns möjligheter till arbetstillfällen inte bara för svenska arbetsgivare utan även för europeiska/internationella arbetsgivare såsom EUD – European Union of the Deaf, EFDB – European Union of the DeafBlind, EFSLI – European Forum of Sign Language Interpreters och WASLI – World Associtation of Sign Language Interpreters. Resultaten av de två huvudinsatserna kommer att presenteras i en nationell workshop där yrkesverksamma och deras arbetsgivare, Stockholms Universitet och andra intressenter inbjuds att delta. Innan projektet avslutas kommer en plan för hur kurserna kan marknadsföras till döva tolkar och översättare att utformas. Stockholms Universitet räknar med att starta kursen för döva tolkar och översättare under 2015.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-05-15
Uppdaterad: 2016-09-22