Tillgänglighet i diskrimineringslagen

Nu har arbetsmarknadsutskottet lämnat sitt betänkande om förslaget om tillgänglighet i diskrimineringslagen. De anser till skillnad från regeringen att undantaget för företag med färre än tio anställda inte ska gälla hälso- och sjukvårdsområdet. » Arbetsmarknadsutskottet anser att all hälso- och sjukvård bör vara tillgänglighetsanpassad

Att ta bort detta undantag är ett steg i rätt riktning - men fortfarande finns undantaget kvar på andra områden vilket vi fortsätter att tillsammans med Tisdagsaktionen arbeta för att få bort. Utskottet har också sagt ja till MP:s motion som bland annat lyfter upp kommunikativ tillgänglighet och att lagförslaget ska ta med denna innebörd. Det är en framgång för SDR som drivit denna fråga då det är viktigt för döva och teckenspråkiga att det är tydligt att även information och kommunikation ingår i begreppet tillgänglighet.

Den 23 juni (troligen kl. 13) kommer riksdagen ha debatt om förslaget att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.

SDR har kontaktat riksdagen för att säkerställa att tolk syns i webbsändningen.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-06-10
Uppdaterad: 2014-06-10