Diskrimineringslag om bristande tillgänglighet

Igår, tisdag 25 juni, tog Riksdagen ett beslut om lagförslaget som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Bristande tillgänglighet uppstår när en person med funktionsnedsättning missgynnas eftersom tillgänglighetsåtgärder inte har gjorts. Det är diskriminerande att personen inte kan komma i en jämförbar situation som med personer utan funktionsnedsättning.

Det nya diskrimineringsförbudet gäller från och med den 1 januari 2015. Regeringens förslag innebär att företag med färre än tio anställda undantas och inte behöver följa lagen, vilket SDR tillsammans med andra organisationer kritiserat genom torsdagaktionen och senare tisdagsaktionen. FN riktade också en hård kritik mot förslaget. Undantagen betyder att endast 8% av företag inom handel, 10% av företag inom transport och 1% inom kultur berörs av lagen. Beslutet gick i linje med regeringens förslag, men med ett undantag som innebär att företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda omfattas av lagen.

SDR fortsätter samarbetet med andra organisationer för bevaka hur lagen tillämpas och ändra lagstiftningen till det bättre, så att den gäller alla och utan undantag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dövas Tidnings artikel om detta med kommentarer från förbundsordförande Hanna Sejlitz.

» Diskrimineringslagen klubbades igenom
Läs hela artikeln.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-06-25
Uppdaterad: 2014-06-25