Diskriminerande skolstarter för döva och hörselskadade!

Pressmeddelande från SDR 2014-08-19

Elina, Ahmed, Robin och många andra döva och hörselskadade sätter sig under veckan i skolbänken och påbörjar en skolgång som inte är tillgänglig för dem eller inte motsvarar deras krav. Det är inget annat än att inskränka och begränsa deras rättigheter och möjligheter till den utveckling och utbildning de har rätt till.

- De har, liksom många andra döva och hörselskadade, fått betala priset för samhällets oförmåga att leva upp till skollagen och språklagen. Fyrkantigt tänkande, brist på kunskap och otydliga formuleringar i lagstiftningen och andra oacceptabla orsaker berövar dessa barn rätten till fungerande skolgång, säger förbundsordförande Hanna Sejlitz från SDR.

Elinas kommun har nekat henne en skolplats i en hörselklass i en annan kommun med anpassad miljö och tillgång till teckenspråk. Nu får hon börja i en skola i sin hemkommun – i en miljö där hon har svårt att vara delaktig.

Hörselskadade Ahmed vill börja på en statlig specialskola för döva och hörselskadade. Men specialskolan sa nej, trots att landstingets hörselvård intygat att Ahmed har behov av teckenspråk. Nu tvingas han gå i en skola som saknar möjlighet att erbjuda teckenspråksmiljö.

Robin sökte naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet för att få den behörighet han behöver till vidare studier. Det enda gymnasiet för döva i Sverige nekar honom denna möjlighet och hänvisar till program som inte ger rätt behörighet.

Döva och hörselskadade barn och ungdomar får sämre förutsättningar av skolväsendet när de nekas skolplatser som erbjuder rätt kompetens, teckenspråk eller ett visst program på gymnasiet. De och deras föräldrar har kunskap och ställer rätta krav för en skola på deras villkor, men myndigheterna ser inte vad som är det bästa för barnen och ungdomarna. Resultatet av diskrimineringen är att döva och hörselskadade barn och ungdomar inte får den utbildning de har rätt till.

- Sluta svika dessa barn och se till att även döva och hörselskadade barn ges förutsättningar för en bra start i livet. Diskrimineringen av dessa barn och ungdomar måste upphöra, menar förbundsordförande Hanna Sejlitz.

Notera att Elina, Ahmed och Robin är fingerade namn och kontakt kan förmedlas.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-08-19
Uppdaterad: 2014-08-19