Jag ser vad mitt barn säger

Filmen "Jag ser vad mitt barn säger" visar vikten av att erbjuda barn med hörselnedsättning två eller flera språk tidigt för att de ska få en grundläggande trygghet då de kan växla mellan språken i olika situationer.

Personer med hörselnedsättning och deras familjer berättar om sina egna upplevelser kring tvåspråkighet och behovet av att kunna teckenspråk.

» www.barnhorsel.se

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-09-24
Uppdaterad: 2014-09-24