Henrik Sundqvist

Henrik var vice förbundsordförande i SDR från 2013 och blev tillförordnad förbundsordförande i juli 2016. Gått socionomprogrammet på Örebro universitet. Fr.o.m. 3 oktober 2016 - tjänstledig från arbete som ungdomskonulent på Stockholms Dövas Ungdomsråd. Tidigare arbetat, bl.a. som projektmedarbetare på SDR. Sitter i styrelse i Stockholms Dövas Förening och tidigare Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövas Nordiska Ungdomsråd och Stockholms Dövas Förening.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-10-01
Uppdaterad: 2016-10-07