Regeringsförklaring med nya budskap

Idag, onsdag den 3 oktober 2014, höll den nyvalde statsministern Stefan Löfven sin regeringsförklaring.
» Se teckenspråkstolkad regeringsförklaring (Startar ungefär 11.27 in i sändningen).

Under regeringsförklaringen kom flera nya löften om förbättringar i samhället inom olika områden och Stefan Löfven betonade särskilt personer med funktionsnedsättning. Han menade att alla skall ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor när det gäller delaktighet och tillgänglighet. Bland löftena fanns allas rätt till arbete och trygghet för äldre. Det är något som SDR drivit inför valet och flera partier har visat stöd för våra krav om barns rätt till teckenspråk i skolan och dövas rätt till vård och omsorg på teckenspråk. Vi har också haft flera diskussioner gällande tolktjänsten i Sverige.

SDR vill därför uppmana den nya regeringen att gå från ord till handling och använda vår kunskap i alla frågor som rör döva och teckenspråk.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-10-03
Uppdaterad: 2014-11-12