Patrik Nordell

Patrik är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2013. Är konsulent och föreläsare. Tidigare arbetat, bl.a. med projekt åt Arbetarnas Bildningsförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten och organisationer. Har producerat, bl.a. studiematerial, dokumentärfilm och böcker. Är sakkunnig inom dövstudier och kulturpolitik.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-10-16
Uppdaterad: 2016-09-15