Tomas Hellström

Tomas är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2011. Är ingenjör på Hörsel- och Balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Sitter i styrelse, bl.a. i Visions Karolinska Sektion. Är förtroendevald revisor på Vision Landstingsavdelningen Stockholm och verksamhetsrevisor på FSDB Stockholms och Gotlands län. Är ledamot i valberedning för Svenska Dövidrottsförbundet.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-11-03
Uppdaterad: 2015-06-18