Louise "Lolo" Danielsson

Lolo är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2011. Är nu pensionär, handledare och doktorand i specialpedagogik. Har tagit filosofie kandidatexamen i beteendevetenskapliga program, examen i psykologprogrammet och filosofie licentiatexamen i specialpedagogik. Tidigare arbetat, bl.a. som universitetsadjunkt på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet, gymnasielärare, forskare, projektledare och utvärderare. Sitter i styrelse i European Union of the Deaf och tidigare Specialskolemyndigheten.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-11-04
Uppdaterad: 2015-06-18