Möte med Sametingets ordförande

Under det historiska mötet mellan döva och samerna berättade vi för varandra om våra respektive organisation. Om vårt arbete inom teckenspråk och tillhörande kultur- och språktillhörighet.

Sametinget är en parlamentarisk organ som dessutom är en myndighet med uppdrag att leda arbetet inom samiska språken, utveckla den samiska kulturen och utse skolstyrelse till sameskolan.

Vi fann likheter mellan oss genom att våra språk och kultur förtryckts av samhället. Om kampen att bevara och föra vidare kulturen och språken. Våra språk och kultur har påverkats av våra historia och av dagens samhälle. Många döva och samiska människor bär på sviter av bestraffningar och kränkningar från den tiden samiska språken och teckenspråket skulle förbjudas. Våra forskningsarbeten liknar i språkfrågan men skiljer lite i kulturfrågan då de har kommit en bit längre. Vi jämförde våra lagar som våra språk står under och vilka ambitioner som finns för att leva upp till lagen. Om inflytanden och arbeten med våra skolor och vård och omsorg av äldre.

Vi båda var överens om att vi hade många gemensamma erfarenheter och upplevelser att vi vill fortsätta dialogen mellan oss framöver.

Hanna Sejlitz med Sametingets ordförande
Hanna Sejlitz och Stefan Mikaelsson.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-12-02
Uppdaterad: 2014-12-18