Projekt "Utbildning för döva tolkar och översättare" - Information 2


Vad har hänt i projektet fram till nu?
Den 28 november hölls en nationell workshop i Stockholm. De inbjudna var döva tolkar och döva översättare samt arbetsgivare. Det var många viktiga frågor t.ex. att det är en svår arbetsmarknad för döva tolkar, som togs upp och det var många värdefulla diskussioner under dagen. På workshopen presenterades resultat från enkäter till de döva som arbetar som tolkar och översättare samt från arbetsgivare. Under workshopen presenterades även det som framkommit vid intervjuer med några döva tolkar och döva översättare samt arbetsgivare.

Under workshopen presenterades även flera utbildningsförslag. Ett utbildningsförslag är en pilotutbildning som kommer att ges inom projektet - under förutsättning att projektet blir förlängt 2 år. Stockholms Universitet berättade om sitt kursförslag för översättare; 3 olika kurser (teckenspråk 30 hp, svenska som andra språk för döva 30 hp och översättningskurs 30 hp) på totalt 90 hp vilket motsvarar 1,5 år på universitet.

Vad händer framöver?
Projektet kommer nu att arbeta vidare med att informera om döva tolkar och översättare samt kommande utbildningar. Jag kommer att informera på gymnasieskolan i Örebro för att nå ut med information om de utbildningar som kommer att komma. Jag kommer också att vända mig till arbetsgivare t.ex. tc, privata tolkbolag, SVT m.fl. för att väcka frågan om just döva tolkar och översättare och fördelarna/kompetensen som döva har.

I början av nästa år kommer vi att skicka in en fortsättningsansökan för att förlänga projektet i 2 år och hoppas att vi får ett ja från Allmänna arvsfonden. Besked får vi i februari nästa år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Använd gärna vårt sökverktyg för att hitta tidigare information.

Publicerad av 
Publicerad: 2014-12-10
Uppdaterad: 2016-09-22