Summering av SDR 2014


Nu när vi närmar oss jul och ett nytt år vill jag summera det senaste verksamhetsåret hos oss på SDR. Det har varit ett intensivt år och mycket har hänt.

Bland annat har det varit valår både till EU-parlamentet och riksdagsval. Det har varit intensiva politiska debatter. Vi har gjort en valplattform med tre krav: rätt till tolktjänst i arbetslivet, barns rätt till teckenspråk och vård och omsorg på våra villkor. Valplattformen tog vi med till Almedalen, Gotland där vi hade möten med riksdagspolitiker och deltog på olika seminarier och aktiviteter för att lyfta våra frågor.

SDR ser allvarligt på det som hänt i specialskolan kring sexuella trakasserier och kränkningar samt hur SPSM hanterat detta. SDR har ställt krav på en extern utredning och en offentlig ursäkt och att personer som drabbats ska ges stöd. Under hösten har Lena Johansmide haft ett utökat uppdrag för att arbeta med frågan. Hon har även arbetat med att utveckla likabehandlingsplan och handlingsplan som talar om vad som är ok och inte ok samt vad man ska göra när något händer. SDR vill arbeta för att sprida detta inom verksamheten.

Under hösten har träffade SDR Sametingets ordförande. Ett möte som SDR velat ha länge. Vi har liknande erfarenheter kring minoritetsspråk och kultur. Vid träffen fanns direkt en samhörighet. Vi hade gemensamma erfarenheter att arbeta för att bevara vårt språk och vår kultur samt förtryck från samhället som velat förbjuda våra språk. Både döva och samer har varit utsatta.

En annan viktig fråga under året har varit tolktjänsten, framförallt om tolktjänst i arbetslivet. Vi har sett mer och mer försämringar och många döva drabbas. Frågan har diskuterats med pågående tolktjänstutredning som även fortsätter nästa år. Tyvärr är utredningen begränsad till att inget får kosta mer och vi får se hur det kan lösas. SDR har även tagit upp tolktjänst inom rättsväsendet. Det är viktigt att döva känner sig trygga och att det är rättssäkert. Detta har SDR tagit upp med både Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket.

En glad nyhet är att alla svenska filmer textas på bio från 19 december. Något som SDR tillsammans med många organisationer har arbetat för länge. En annan positiv nyhet är att studier i teckenspråk i gymnasieskolan kan användas för att få meritpoäng vid ansökan till högskolan. Det är något SDR har arbetat hårt för förut.

Efter en lång kamp av SDR och andra organisationer har riksdagen beslutat att bristande tillgänglighet ska räknas som diskriminering i Diskrimineringslagen. Från 1 januari 2015 är det möjligt att anmäla bristande tillgänglighet.

Under året har vi samarbetat även internationellt. På nordisk nivå har det varit nätverksmöten inom Dövas Nordiska Råd, DNR. SDR har också haft två workshops om FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning och deltagit på nordisk kulturfestival i Åbo. Jenny Nilsson deltog i Geneve vid FN:s förhör om hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon tog upp viktiga frågor för oss döva.

SDR och några dövföreningar har haft biståndsarbete i Sri Lanka, Bolivia, Nepal, Nicaragua, Rwanda. Lolo Danielsson i SDR:s styrelse sitter också i styrelsen för European Union of the Deaf, EUD. Hon träffade fem svenska ledamöter i Europaparlamentet för att lyfta viktiga frågor som EUD och SDR arbetar med.

Även inom SDR har det hänt saker. Det har varit kansliträff på Västanvik där anställda i dövföreningarna träffade varandra för att få inspiration. SDR hade förbundsmöte i Göteborg hade vi bra diskussioner och godkände ett nytt forskningspolitiskt program. Dövas dag var i Hässleholm och hade temat "Öppna dörren till teckenspråk". Det var ett bra arrangemang med föreläsningar, diskussioner och mässa. Mycket folk. Kontoret flyttade till lokaler Rissne. Vi vill tacka alla som kom och besökte oss på öppet hus.

SDR driver två projekt Dövstudier till februari nästa år och ett projekt som startade i maj, Utbildning för döva tolkar och översättare. Under året har vi jobbat hårt med Nya vindar. Arbetsgruppen har besökt föreningar och vill tacka alla föreningar för ett hjärtligt välkomnande. Det har varit bra diskussioner och idéer som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Nya vindar var också med på dövas dag och vi har haft tre seminarier under hösten – perspektiv, organisation och image. Resultatet av allt arbete kommer vi att sammanställa till ett förslag som skickas ut nästa år.

Det var detta år. Nu ser förbundet fram emot att arbeta vidare med förbundets viktiga frågor nästa år - våra rättigheter, teckenspråk och kultur. Vi för en kamp mot audism och hörselnormer.

Ett axplock om det som händer nästa år:

Nya vindar kommer med förslag till förbundsmötet där vi diskuterar förbundets framtida perspektiv, fokus och organisationsstruktur.

SDR fortsätter ställa krav på SPSM att de tar sitt ansvar att motverka trakasserier och kränkningar i specialskolan samt erbjuder stöd till drabbade. SDR ställer också krav på en upprättelseutredning av statens förtryck av döva i skolan.

SDR följer upp krav på rätt till tolk i arbetslivet. Vår kompetens behövs på arbetsmarknaden.

Det blir flera aktiviteter nästa år: Dövstudier planerar forskningskonferens, förbundsmöte i Sundsvall i maj och Dövas dag i Leksand.

SDR ser fram emot ett spännande i samarbete med SDR:s medlemmar, föreningar och länsförbund och samarbetspartners.

God Jul och Gott Nytt År önskar SDR, Dövas Tidning, SDR Tecken AB och SDUF

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-12-19
Uppdaterad: 2015-01-09