Information från förbundsstyrelsen


Med anledning av diskussioner och frågor som uppstått efter två styrelseledamöters avgång vill förbundsstyrelsen ge följande information där det också framgår hur förbundet avser att fortsätta arbetet mot trakasserier och kränkningar.

Vi i SDR, arbetar tillsammans för att förbättra dövas livsvillkor, stärka mångfalden och vinna ökad respekt för dövas rättigheter. En självklar del av detta är att alla döva barn ska kunna känna sig trygga under hela sin uppväxt, inte minst i skolan. Därför är vi alla bestörta över det som tidigare och nuvarande elever vid dövskolorna har berättat, om att personal har utsatt dem för trakasserier och kränkningar av olika slag.

Vi i SDR:s styrelse har frågat oss: Hur kunde det hända? Hur kunde vuxenvärlden svika de elever som vågade säga något? Och hur kan vi förhindra att det händer igen?

Redan från början var vi i styrelsen helt överens om att SDR ska stödja medlemmar som utsatts och hjälpa dem att hitta rätt stöd. Vi ska också arbeta målmedvetet och kraftfullt för att stoppa alla former av trakasserier och kränkande behandling, inte bara inom vår egen organisation och inom skolan, utan också i övriga samhället.

Den fruktansvärda sanningen är ju att det här är ett stort samhällsproblem, som sträcker sig långt bortom dövskolorna. Var femte tjej på högstadiet har blivit utsatt för sexuella trakasserier, enligt antimobbingsorganisationen Friends (2014). SDR:s styrelse konstaterar därför att alla former av kränkningar ska motverkas, både inom dövvärlden och i samhället i stort. Vi kan aldrig kompromissa med respekten för alla människors lika värde.

Om allt detta har vi i styrelsen hela tiden varit helt överens. Vice förbundsordförande Henrik Sundqvist och Lena Johansmide utsågs till förbundets talespersoner och förbundet har rapporterat hur arbetet fortlöpt, bland annat på vår hemsida. Under hösten uppstod emellertid en konflikt om det fortsatta arbetet i styrelsen. Vi i styrelsen försökte lösa missförstånd och meningsskiljaktigheter och sätta SDR:s bästa främst.

Styrelsen uttryckte behov av en extern part och konsult för det fortsatta kommunikationsarbetet. Resultatet av diskussionerna inom styrelsen och med kommunikationskonsulten var bland annat följande:

- Förbundets uppgift är att ställa krav på ansvariga instanser. Vi ska stödja medlemmar som utsatts och hjälpa till att hitta rätt stöd. Det är inte förbundets uppgift att utreda och döma i enskilda fall - det är ett ansvar som åligger samhället.

- Förbundet skulle vinna på om alla i styrelsen sitter kvar och tillsammans engagerar sig mot gemensamma mål. Medlemmarna vinner på att vi med gemensam kraft når framgång i vårt påverkansarbete.

Trots långa samtal och medling slutade det tyvärr med att två ledamöter valde att lämna styrelsen. Vi respekterar deras beslut och vill rikta ett stort tack för deras betydelsefulla och uppskattade insatser för förbundet.

Nu går hela styrelsen vidare och tar krafttag mot trakasserier på dövskolorna. SDR kommer inom den närmaste tiden att föra en dialog med SPSM:s ledning och ställa krav på att de lever upp till sitt ansvar för att specialskolans elever kan känna sig trygga i sin vardag.

Det är även viktigt att SPSM ser till att eleverna vet vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig om de upplever kränkningar. Signaler från elever och medarbetare ska tas på allvar, utredas och åtgärdas. SDR kommer också att arbeta för att regeringen tillsätter en extern utredning som beaktar både tidigare och nuvarande elevers upplevelser.

SDR:s styrelse har påbörjat arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan - ett verktyg i arbetet för att se till att människor behandlas lika. Det arbetet fortsätter nu. Långsiktigt, målmedvetet och kraftfullt ska vi i SDR:s styrelse göra allt vi kan för att förändra negativa attityder och strukturer både inom vår organisation, inom dövvärlden och i samhället i stort.

För mer information, kontakta kommunikationsansvarig Jenny Ek, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad av 
Publicerad: 2015-01-16
Uppdaterad: 2015-02-05