Nya vindar: nyhetsbrev februari 2015


Aktuellt
Nya vindar genomförde det tredje och sista fokusseminariet den 5-7 december i Malmö och det handlade om Image. Syftet med seminarierna har varit och är att ta fram förslag om SDR:s utveckling och framtid med hjälp av deltagarnas kunskaper, erfarenheter och idéer.

Fokusseminariet Image handlade om information, kommunikation, förbundets logotype, marknadsföring och medlemsrekrytering. Patrik Nordell har gjort en summering på teckenspråk. » Summering av Image

Vi vill betona att inga beslut har tagits under seminarierna. Vi vill tacka alla som deltagit på seminarierna. Det har varit givande diskussioner med många idéer, förslag och tankar.

Arbetsgruppen har nu skickat ut ett av två förslagsunderlag på remiss till föreningarna och länsförbunden. Den andra förslagsdelen skickas ut inom två veckor. Förslagen kommer att översättas till teckenspråk. I underlaget finns förslag om perspektivskifte, förbundets namn och logotype samt organisationsstrukturen. Om din förening eller ditt länsförbund inte fått vårt utskick, meddela oss omgående.

Är du medlem och vill ta del av förslaget, kontakta oss. Diskutera förslagen med andra medlemmar och din förening - alla synpunkter är viktiga.

För föreningar och länsförbund kommer vi att ha telefontider under 2-4 mars och 9-11 mars för att besvara frågor om förslagets innehåll. Synpunkter på förslaget ska skickas till förbundet senast tisdag 31 mars.

Nyhetsbrev februari 2015

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-02-06
Uppdaterad: 2015-03-02