Folkhögskolornas tolkutbildning ska ses över


Hur ska den framtida teckenspråkstolkutbildningen organiseras och finansieras? Vilket innehåll och utformning ska utbildningen ha? Finns det behov av ökad styrning från staten i utbildningarna? Behövs det en teckenspråkstolkutbildning? Det ska Statskontoret besvara i sin översyn, efter ett uppdrag från regeringen.

De medel som tidigare fördelades mellan folkhögskolorna med tolkutbildning, fördelas även sedan hösten 2013 till tolkutbildningen vid Stockholms universitet.

SDR har fått information om att anslagen till folkhögskolornas tolkutbildningar kommer att minska, för att resurserna ska räcka till båda formerna av utbildningen. Det innebär att antalet folkhögskolor som ges möjligheten att erbjuda tolkutbildning kan komma att minskas.

Förbundet anser att det är viktigt att vi har en tolkutbildning med hög kvalitet och att tolkar har kompetens för att möta dagens och framtidens behov. Vi kommer att följa arbetet som kommer att pågå fram till den 30 oktober 2015, då Statskontoret ska presentera resultatet.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-03-06
Uppdaterad: 2015-05-12