Projektet "Dövstudier för alla" är avslutat


"Dövstudier är ett spännande och outforskat område som har en enorm betydelse för teckenspråkiga döva. Även för det svenska samhället, som i en stor utsträckning inte känner till dövkulturens existens är det viktigt att förstå dövas historia för ett bra bemötande. Det är dags att öka kunskapen om dövkulturens existens för att stärka självkänslan för enskilda individer, men framför allt för att lyfta fram dövkultur och det svenska teckenspråket som en naturlig del av den svenska mångfalden."

Med dessa ord inledde projektet "Dövstudier för alla" sitt arbete. Efter två år och vid projektets avslutning i januari konstaterar vi att resan bara har börjat! Se projektets film som summerar de två åren och läs projektets slutrapport, nedan.

Dövstudier för alla

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-03-24
Uppdaterad: 2015-04-15