SDR och SDUF träffade SPSM:s ledning


SDR och SDUF träffade SPSM:s generaldirektör och myndighetens regionchefer den 8 april för diskussioner om dövstudier i myndigheten, och deras tvåspråkighetsuppdrag. SDR:s ordförande Hanna Sejlitz och SDUF:s ordförande Mia Modig har gjort en gemensam rapport på teckenspråk från mötet, där även Julia Kankkonen, tidigare projektledare för Dövstudier för alla, var med.

Vi kom överens om att vi tillsammans med SPSM ska göra en plan för hur dövstudier ska implementeras, och spridas inom hela myndigheten. Inte enbart på skolorna, genom bland annat, fortbildning. Planen ska också ta upp hur dövstudier ska ges till eleverna.

Diskussionerna handlade också om bland annat, formuleringar i informationsmaterial, hur myndigheten ger eleverna möjlighet att nå målen, hur de ska säkerställa rättssäker och likvärdig betygsättning för eleverna, hur myndigheten utformar tjänsteannonser och personalsammansättning inom SPSM, och hur vi gemensamt kan arbeta för en bättre speciallärarutbildning och forskning.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-04-15
Uppdaterad: 2015-05-05