Inget förslag om tolktjänsten


Vi på SDR är mycket besvikna efter ny information om tolktjänsten.

Socialdepartementet lämnar inget förslag om tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet som utlovat den 29 maj 2015. Utredaren Jonas Gumbel uppger att det beror på, bland annat frågan om bildtelefonin och andra departement som dragit ut på sina arbeten. Det har medfört att utredningens arbete försvårats. Socialdepartementet hoppas på att kunna lämna något besked i slutet av maj om hur det fortsatta arbetet kommer att se ut.

SDR ser det som mycket allvarligt och menar att tolktjänsten har utretts gång på gång samt att det redan tagit för lång tid. Under tiden drabbas döva och andra tolkanvändare av ett förlegat och onödigt krångligt tolksystem i sin vardag.

- Det måste hända något och vi vill inte vänta längre. Regeringen har avsatt mycket resurser till en statlig utredning som inte ens gick ut på remiss, för att återigen utreda frågan - inte ännu en gång utan ytterligare två gånger, säger SDR:s förbundsordförande Hanna Sejlitz.

Vi återkommer med information.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-05-06
Uppdaterad: 2015-06-01