Ompröva beslut om förskolan Kattungen!

SDR tillsammans med flera förbund vädjar till politiker i Örebros förskolenämnd att ompröva beslutet om förskolan Kattungens flytt. Om flytten genomförs befarar vi att teckenspråkiga barns utveckling, lärande och sociala gemenskap kommer att försvåras av dagliga språkliga hinder.

Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom, Förbundet Sveriges Dövblinda, Unga Hörselskadade och Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB står också bakom brevet som skickats till politiker i Förskolenämnden.

Ompröva beslut angående förskolan Kattungen!
Brevet i sin helhet.

 TeckenspråkssymbolSummering av brevets innehåll

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-06-08
Uppdaterad: 2015-06-29