T3 en skymf mot det svenska teckenspråket!


Pressmeddelande från SDR, DHB och SDUF 2015-06-15

En produkt med namnet "T3" sprids och marknadsförs av Europeiskt Teckenspråkscentrum som en variant av Google Translate för översättning mellan skriven svenska och svenskt teckenspråk. Vi som företräder teckenspråkiga döva och hörselskadade anser att produkten (i sin nuvarande form) är en skymf mot det svenska teckenspråket!

SDR, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning och Sveriges Dövas Ungdomsförbund accepterar inte aktörer som exploaterar döva och teckenspråk i sin marknadsföring och tjänar pengar på samhällets okunskap genom den tvivelaktiga produkten T3. T3 är under utveckling, men säljs redan nu ute i samhället utan någon som helst kvalitetssäkring. Vi upplever nu en stor oro för att myndigheter och organisationer i samhället får uppfattningen att denna produkt är bra. Det har påståtts att den ska kunna ersätta en mänsklig översättning från svenska till svenskt teckenspråk, det vill säga när en person gör en bearbetning av en svensk text och sedan i ett videoklipp tecknar på svenskt teckenspråk. Genom produkten T3 sker översättningen automatiskt genom att varje enskilt ord i den svenska texten visas som ett motsvarande inspelat tecken, enligt det skrivna språkets linjära struktur. Tecknat språks grammatik är avancerad och består av samtidiga signaler, rumsliga dimensioner och ikoniska (avbildande) uttryck - vilket är möjligt i den visuella modaliteten. I T3:s översättning saknas sådan grammatik, och de isolerade tecknen visas utan koppling till föregående eller efterföljande sammanhang. Den naturliga rytmen, betoningen och grammatiken i teckenspråket saknas helt. Vi befarar att kunder luras att tro att de kan spara mycket pengar, men fortfarande erbjuda teckenspråkig information. Men översättningarna blir helt obegripliga för oss - för oss som är målgruppen. Det kan liknas med en kulturell appropriering, det vill säga att man beslagtar kultur och språk från förtryckta grupper för ekonomisk vinning.

Med framtagning av olika teckenspråksprodukter medföljer ett stort etiskt och moraliskt ansvar - ett ansvar för språkets ställning och utveckling samt förankring hos oss som företräder målgruppen. Livserfarenheter som vi fått genom att leva i den teckenspråkiga gemenskapen ger oss en unik kompetens om teckenspråk, språkkänsla, kultur, visuellt levnadssätt och förståelse om dövas sätt att leva. En sådan kompetens benämner vi som dövkompetens. När dövkompetens saknas uppstår en förvirring om vad teckenspråk är och leder till stereotyper om teckenspråk och om oss som använder språket.

Det är fantastiskt att det satsas resurser, där avsikten är ökad tillgänglighet och delaktighet. Men vi vädjar: Stoppa försäljningen! Fråga oss som påstås vara målgruppen och tillhör den kulturella och språkliga minoritetsgruppen vad vi vill och vad vi tycker!

Sveriges Dövas Riksförbund
Hanna Sejlitz, förbundsordförande

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
Lena Wettrén, förbundsordförande

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Mia Modig, förbundsordförande

Kontakt
Hanna Sejlitz, förbundsordförande, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 072-321 11 32
Jenny Ek, Kommunikationsansvarig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-530 84 34

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-06-11
Uppdaterad: 2015-07-08