Anne-Maj Magnström

Anne-Maj är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2015. Arbetar som lärare på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning på Västanviks folkhögskola. Tidigare arbetat, bl.a. på Förbundet Sveriges Dövblinda, som ombudsman och informatör på SDR samt ungdomskonsulent på Sveriges Dövas Ungdomsråd. Suttit i styrelse i Förbundet Sveriges Dövblinda, Västanviks folkhögskola och Sveriges Dövas Ungdomsråd. Är anlitad som föreläsare i olika ämnen som IKT (Information, kommunikation och teknik, dövblindhet och strategisk kommunikation).

Notis: Sveriges Dövas Ungdomsförbund hette tidigare Sveriges Dövas Ungdomsråd.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-07-07
Uppdaterad: 2017-07-07