Johanna Carlsson

Johanna är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2015. Arbetar som medicinteknisk ingenjör på Universitetssjukhuset i Örebro. Tidigare arbetat som verksamhetsledare och fritidsledare på Stockholms Dövas Ungdomsråd samt lärare på Manillaskolan. Suttit i styrelse i Örebro Dövas Ungdomsklubb, Stockholms Dövas Ungdomsråd och Stockholms Dövas Förening.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-06-18
Uppdaterad: 2015-06-18