Skarp kritik till regeringen om tolkfrågan


SDR har tillsammans med Hörselskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda riktat stark kritik mot regeringen som hanterar tolkfrågan respektlöst. Vi har lagt ner mycket tid och energi för att få en förbättrad tolktjänst i Sverige, som fortfarande inte fått någon lösning. Vi saknar dessutom besked om hur det blir med den, för organisationerna, livsviktiga Rikstolktjänsten från och med årsskiftet.

Stiftelsen Rikstolktjänsten, RTT har bedrivit tolktjänst åt döv- och hörselorganisationerna inklusive ungdomsförbunden sedan 1994, på uppdrag av staten. RTT:s funktion innebär att organisationernas förtroendevalda kan få tolk till sina politiska uppdrag och representera våra medlemmar. Det är en livsviktig funktion för oss och för våra möjligheter att bedriva vårt arbete.

I brevet som skickats till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér skriver organisationerna:

"Utan en fungerande rikstolktjänst slutar vi att fungera som företrädare för alla grupper av hörselskadade och döva som vi och alla användarorganisationerna av rikstolktjänst företräder."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

» Inget förslag om tolktjänsten (2015-05-06)

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-09-03
Uppdaterad: 2016-01-26