Glädjebesked för Anna Edenås


SDR har tidigare uppmärksammat 97-åriga Anna Edenås som av Skurups kommun nekades plats på äldreboende för döva och dövblinda. Förvaltningsrätten i Malmö beslutade att hon hade rätt till särskilt boende och betonade individens sociala och psykiska hälsa genom bland annat behovet av en teckenspråkig miljö och gemenskap med andra döva.

Skurups kommun har nu beviljat Anna Edenås en plats på Lindängelund, ett äldreboende för döva och dövblinda i Malmö. Skurups kommun gjorde om och gjorde rätt, vilket ger Anna Edenås den rättighet hon har till teckenspråk och trygghet. Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och kunna ha en meningsfull tillvaro tillsammans med andra.

Många har engagerat sig och SDR fortsätter att trycka på samhällets ansvar för att flera teckenspråkiga döva och hörselskadade äldre ska kunna välja vård och omsorg på teckenspråk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tidigare material
» Efterlängtat beslut för döva äldre (2015-08-27)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

» Måldokument för teckenspråkiga dövas äldreomsorg

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-09-04
Uppdaterad: 2015-09-21