RGD/RGH:s verksamhet på Risbergska skolan flyttar


Nu är det klart att RGD/RGH:s verksamhet på Risbergska skolan flyttar till Rudbecksskolan hösten 2016. SDR har tidigare informerat om att Gymnasienämnden i Örebro diskuterat förslaget om hur flytten av RGD/RGH:s verksamhet på Risbergska skolan ska genomföras. Nu har Gymnasienämnden tagit beslut i enlighet med förslaget.

Vi på SDR har, tillsammans med andra hörselorganisationerna, ställt kravet att gymnasieprogrammen ska flyttas till studiemiljöer där samma teoretiska program finns för att tillvarata utbyten mellan elever och lärare samt möjligheter till samarbeten. Förslaget följer vad vi krävt och vi kommer att fortsätta bevaka flyttprocessen.

Det är positivt att kommunen satsat på dialog och tagit med vår erfarenhet och kompetens i beslutsprocessen, säger SDR:s förbundsordförande Hanna Sejlitz. Genom dialogen med berörda blir beslutet mer verklighetsförankrat och möjligheterna till en fungerande flytt ökar.

Läs pressmeddelande från Örebro kommun.
» Gymnasieprogram flyttas från Risbergska nästa läsår

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-09-17
Uppdaterad: 2015-10-12