Projekt "Utbildning för döva tolkar och översättare" - Information 6


Projektgruppen är nu komplett med tre medarbetare och är uppdelad i tre större områden; utbildning, information samt marknadsföring och att permanenta utbildningen. Pilotutbildningens första träff av totalt åtta träffar skedde i Stockholm i slutet av augusti med 22 deltagare. I början av oktober har deltagarna träffats igen i Göteborg för fortsatta studier. Däremellan träffas deltagarna via ABF:s virtuella studierum för att lyssna på föreläsare och diskutera.

Flipped classroom
Inför varje fysisk träff förbereds eleverna till kommande kurs genom "Flipped classroom". Det går ut på att läraren filmar en sammanfattning om kommande kursens innehåll på teckenspråk, som eleverna får ta del av före kursen. Det är en metod som är på prov och skall ingå i utvärderingen för pilotutbildningen.

Nätverk
Den 6 oktober besökte vi TALFÖR:s möte (Tolkcentralernas arbetsledarförening) för att informera om projektet samt byta tankar och erfarenheter om bl.a. döva tolkar och deras kompetens och när den kan behövas.

Projektet fanns med på SDR:s monter vid Dövas Dag den 25-26 september i Leksand. Besökarna fick information om pilotutbildningen och den planerade framtida utbildningen.

Projektet har en referensgrupp med flera olika parter inom teckenspråksfältet; STTF, tolkledarna, Talför, Språkrådet, Universitetet m.fl.

Nätverksarbetet är en viktig del för att öka kunskap, medvetenhet, förståelse, acceptans av döva tolkar inom tolkverksamhetsområdet. Myndigheter, organisationer m.fl. kan kontakta oss för information och dialog.

Projektledare och pilotutbildning
Maya Rohdell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Information, arbetsmarknad, nätverk
Åsa Henningsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arbete för utbildningens permanentande
Eva Sundqvist-Dahne, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pilotutbildningen Döva tolkar och översättare är ett tvåårigt projekt som ägs av SDR och FSDB med medel från Arvsfonden. Deltagarna är döva och utbildas till tolk inom dövblindområdet, stöd/relätolk och internationell tolk samt översättare mellan svenskt teckenspråk och skriven svenska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Använd gärna vårt sökverktyg för att hitta tidigare information.

Publicerad av 
Publicerad: 2015-10-12
Uppdaterad: 2016-09-22