Stig Kjellberg slutar som kanslichef


Stig Kjellberg slutar som kanslichef från och med den 1 december. Det är ett beslut som han själv tagit. Hanna Sejlitz, SDR:s ordförande, kommer att leda SDR:s kansli och ansvara för att verkställa styrelsens beslut tills en ny chef är på plats.

Stig kommer att vara kvar på SDR ett år framöver och jobba med bland annat IT-frågor, teknisk tillgänglighet och Nya vindars finansieringsgrupp. Utöver det även budget- och redovisningsarbete samt råd och stöd till föreningar.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-11-20
Uppdaterad: 2015-12-18