Krav på nationell samordning för döva och hörselskadade flyktingar

SDR och Sveriges Dövas Ungdomsförbund har skrivit debattartikel i Landets Fria.

SDR och SDUF kräver att Migrationsverket tillsätter en nationell samordning för döva och hörselskadade flyktingar i Sverige. Det finns allvarliga brister i hur de tas emot, som gör att de riskerar råka illa ut. Det saknas ett fungerande system och etablerade rutiner för att ta emot dessa flyktingar, vilket lett till att ideella krafter och frivilliga tagit sig an ett orimligt stort ansvar som egentligen åligger Migrationsverket.

» Debattartikel

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-11-23
Uppdaterad: 2015-12-01