Funktionshinderrörelsen överlämnade checklista för fungerande jobbpolitik

Idag överlämnade Funktionshinderrörelsen en checklista för fungerande jobbpolitik till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det skedde i anslutning till ett möte med regeringens Funktionshinderdelegation, där Hanna Sejlitz deltog.

Ett par av punkter gäller döva och hörselskadades rätt till tolk i arbetslivet samt att man ska avskaffa begreppet "nedsatt arbetsförmåga" och börja se människor som resurser i stället.

» Checklista

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2015-11-23
Uppdaterad: 2015-12-01