Rättvis tolktjänst


Jag arbetar hos SDR mellan januari-mars 2016 på 50% med fokus på tolktjänst. Mitt uppdrag är att skapa uppmärksamhet genom att skriva till riksdagsledamöter, nå press och media och ta fram en trycksak som visar på vad problematiken är.

SDR har under 2016 en satsning på tolkfrågan och satsningen heter "Rättvis tolktjänst”. Rättvis tolktjänst - vad syftar SDR på? Sverige har en tolktjänst är bra, men i systemet finns det många brister som drabbar tolkanvändare på ett oacceptabelt sätt. Idag baseras tolktjänsten allt för ofta på godtycklighet såsom vem som beställer, till vad, var tolkanvändaren bor och vem som ska betala. Det leder till att dagens tolktjänst inte är jämställt och leder till orättvisa villkor för delaktighet.

Du kan följa SDR:s arbete i denna fråga på webben och hashtaggen #tolktjanst.

Om du har erfarenheter du vill dela med dig kan du använda hashtaggen #tolktjanst.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-01-26
Uppdaterad: 2017-01-24