Förnyad avsiktsförklaring med STTF


Sveriges teckenspråkstolkars förening (STTF) hade den 23-24 januari sitt årsmöte, där SDR deltog. Under årsmötet hade SDR:s projekt ”Döva tolkar och översättare” en föreläsning. SDR och STTF förnyade också organisationernas avsiktsförklaring om samarbete i gemensamma frågor som Hanna Sejlitz och STTF:s nyvalda ordförande Märta Bergström skrev under.

I avsiktsförklaringen har organisationerna kommit överens att tillsammans, bland annat sträva efter en tolktjänst på lika villkor i hela landet och aktivt arbeta för och bevaka att det sker en kontinuerlig kvalitetsutveckling av teckenspråkstolkning.

Avsiktsförklaring mellan SDR och Sveriges teckenspråkstolkars förening

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-02-03
Uppdaterad: 2016-02-11