Utredningsuppdrag om specialskolan


Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv i en utredning om specialskolan. Utredningen leds av Jan Sydhoff. Det är ett resultat efter att flera, bland annat SDR, tagit upp problematiken med målgruppsformuleringen i skollagen. Skollagens reglering av specialskolans målgrupp skiljer sig från hur mottagandet i praktiken går till. Utredningen ska därför, enligt direktiven, se över målgruppen för specialskolan. Den tidigare utredningen skulle redovisa sitt uppdrag senast den 15 april 2016, men genom det förlängda uppdraget har det skjutits fram till den 30 juni 2016.

Byt fokus!
Som det står i skollagen idag är Specialskolan en skolform för barn som ”inte klarar en skolgång i kommunala grundskolor”. Vi vill att politiken byter fokus - från brister till språkliga rättigheter! Det är en mänsklig rättighet för döva och hörselskadade att få utbildning på de mest ändamålsenliga språken för kommunikation. Kommunikationen ska fungera mellan eleven, lärare och personal utan språkliga hinder. En tillgänglig kommunikation i skolan är avgörande för elevernas akademiska och sociala utveckling. SDR kommer att ha en dialog med utredningen och jobba för att barns rätt till undervisning i teckenspråkig miljö ska säkerställas.

» Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

Information
Hanna Sejlitz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-02-03
Uppdaterad: 2016-02-11