Projekt "Utbildning för döva tolkar och översättare" - Information 8


Projektet har genomfört en workshop med 85 deltagare i Stockholm den 15 mars. Temat var samarbete mellan hörande och döva tolkar. Det kom fram nya idéer som är värda att utvecklas som t.ex. att döva kan agera centraltolkar. Workshopen var en stor del i satsningen för att synliggöra döva tolkars kompetens och att arbetsmarknaden för döva tolkar ska öka.

Informationsarbete
En informationssatsning har genomförts i Jönköping. Information och bilder finns på Twitter (se 21-23 mars). Informationssatsningen fortsätter i Örebro och Härnösand/Sundsvall i april-maj.

» Informationsfilm nr 2 har kommit ut

Utbildning
Tolk- och översättarutbildning för döva tolkar och översättare planeras att starta till hösten.
» Information och ansökan

Vad händer den närmaste tiden?
Ansökan om fortsatt stöd från Arvsfonden och Myndigheten för yrkeshögskolan för höstens utbildning har lämnats in. Vi avvaktar besked som kommer i början av maj.

Styrgruppen och referensgruppen ska träffas den 25-26 april i Stockholm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Använd gärna vårt sökverktyg för att hitta tidigare information.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-04-20
Uppdaterad: 2016-09-22