Förnyad avsiktsförklaring med Riksteatern


SDR har tillsammans med Riksteatern och Tyst Teater förnyat avsiktsförklaringen om samarbete i gemensamma frågor. Riksteaterns VD Magnus Aspegren, konstnärlig ledare för Tyst Teater Josette Bushell Mingo och SDR:s förbundsordförande Hanna Sejlitz skrev under avsiktsförklaringen den 9 maj.

I avsiktsförklaringen framgår det att vi genom gemensamma insatser kan bidra till att integrera lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionalitet i scenkonstbranschen. Vi ska också genom konkret samarbete mellan SDR och Riksteatern stärka Tyst Teaters produktioner och utveckla arrangörskap med fokus på tillgång till svenskt teckenspråk.

Avsiktsförklaring mellan SDR, Riksteatern och Tyst Teater

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-05-13
Uppdaterad: 2016-06-03