Skrota förslaget om Tolktjänst för vardagstolkning!


SDR och Hörselskadades Riksförbund har idag skickat in ett gemensamt remissvar på Socialdepartementets förslag till en ny tolklag, Tolktjänst för vardagstolkning (DS 2016:7). En kraftig kritik riktas mot förslaget.

Lagförslaget omfattar bara tolktjänst som landstingen har ansvar för och föreslås ersätta den del i Hälso- och sjukvårdslagen som handlar om tolktjänst. Övriga delar av tolktjänsten lämnas utanför.

Trots att tolktjänsten har utretts under många år och att ett betänkande med brett stöd bland både intresseorganisationer och experter i utredningen lämnades redan för över fyra år sedan har detta förslag många brister. Det saknar helhetsperspektiv och konsekvensanalyser. Dessutom konserverar det ett system med ett dyrt, administrativt tungt och splittrat huvudmannaskap. Förslaget innebär en stor risk för försämringar för tolkanvändare. Vi anser att förslaget ska skrotas och förväntar oss en seriös satsning för en hållbar tolktjänst med ett helhetsperspektiv.

Vi på SDR fortsätter att arbeta med den viktiga frågan om tolktjänsten, tillsammans med flera olika samarbetsparter. Vi återkommer när vi har ny information.

Skrota förslaget om Tolktjänst för vardagstolkning! (Remissvar)

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-05-13
Uppdaterad: 2016-06-03