Förstudien “Dövas RättsOsäkerhet” är avslutad


Förstudien startade den 1 december 2015 och har pågått under sex månader till den 30 maj 2016.

Förstudiens syfte var att undersöka möjligheten till att skapa ett nätverk med bland annat rättsväsende, yrkesskolor, polishögskola, socialhögskolor, lärarhögskolor för att se om det går att etablera en verksamhet med teckenspråkiga lotsar inom rättsväsendet samt att få till att en permanent utbildning etableras och implementeras i dessa instanser.

Projektledaren Ann Hellströmer och projektassistenten Carolina Ekström informerar om vad som har hänt under förstudien.

Projektrapport

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-06-15
Uppdaterad: 2016-09-22