Förslag till ny logotyp för SDR: Presentation och motiveringar

Förslag 1: Handen
Den turkosa handen som representerar teckenspråket samt vår gemenskap, kultur, kompetens och identitet. Denna hand representerar så många av era värdeord och -grunder: först teckenspråket som kärnan, därefter det "turkosa" begreppet som innebär att stödja varandra och tillvarata varandras kompetens (dövkompetens) och i slutändan främja vår gemenskap, vår delaktighet, vår kultur och vår identitet. pngSe förslaget.

Förslag 2: Ett turkost Sverige
Förslaget visar en abstrakt tolkning av ett turkost Sverige. Kandidaten har visat hur processen till förslaget utvecklades och tog form. Formen är inspirerad från vågorna i förbundets nuvarande logotyp och har sammanfogats till en abstrakt form. Logotypen ser ut som en vågrät våg, men utformningen ser också ut som ett S och Sverige. Färgen har ett starkt inslag av turkos och en toning då det är ljusare upptill och mörkare nertill. pngSe förslaget.

Förslag 3: Kolibrin
Kolibrin är en mycket unik fågel, liten men stark – precis som vårt dövsamhälle. Formerna av bokstäverna SDR utmynnade i en kolibri; med S längst upp, därunder D och längst ner R. Fåglar symboliserar ofta också frihet - vi döva strävar efter frihet att få vara oss själva, frihet att utöva vår kultur, frihet att använda vårt språk: teckenspråket. pngSe förslaget.

Förslag 4: Tråden
Enkelt, abstrakt men tydligt. Den runda formen för tankarna till en organisation som samlar, håller samman och representerar helheten – precis som föreningarna och SDR. Det kan också uppfattas vara ett lager för SDR nationellt och ett för föreningarna runt om i landet. De två runda formerna symboliserar också mångfald och gemenskap när olika grupper möts och överlappar varandra. Texten SDR överlappar båda skikten eftersom vi tillsammans är vår rörelse. Stilen på texten kan liknas med en tråd – vår gemensamma tråd är teckenspråk i all vår verksamhet och i vårt arbete. pngSe förslaget.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-08-11
Uppdaterad: 2016-08-11