Bengt Lindqvist har gått bort


Bengt Lindqvist har avlidit. Han var biträdande socialminister 1985 till 1991 och aktiv för synskadades rättigheter, bland annat som ordförande i Synskadades Riksförbund 1975 till 1985. I hans tal var ”Ett samhälle som är bra för människor med funktionsnedsättning är ett bättre samhälle för alla” ett återkommande inslag.

Han fick SDR:s utmärkelse International Award 2009 med bland annat följande motiveringar:

Som FN:s speciella rapportör för handikappfrågor under åtta år var han lyhörd för WFD:s krav om teckenspråkiga dövas behov. Han insåg att dövskolorna behövdes och att utbildningen skulle ha samma ambitionsnivå och standard som den allmänna utbildningen. Tack vare hans insatser har dövas rätt till teckenspråk uppmärksammats i världen och flera länder har gett teckenspråk en högre status.

Bengt Lindqvist blev 80 år gammal.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2016-12-05
Uppdaterad: 2016-12-16