Uttalande från SDR:s kongress 2017

Uttalande från SDR:s kongress 2017-06-18

Inhumant av regeringen att blunda för strukturell diskriminering

Till Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér:

Nu ryter Sveriges döva ifrån och menar att situationen för döva på arbetsmarknaden är alarmerande! Vi kräver att Åsa Regnér som är ansvarig minister för tolktjänsten, tillsammans med sina regeringskollegor, vidtar omedelbara åtgärder för att stoppa denna inhumanitet.

Döva har utbildning och yrkesskickligheter, precis som många andra i samhället men ändå utsätts vi döva för ett fortsatt utanförskap på arbetsmarknaden. Anledningen är ett inhumant tolksystem där arbetsgivare tvingas betala för döva anställda. Den här strukturella diskrimineringen på arbetsmarknaden innebär att döva utestängs från arbetstillfällen och får sämre villkor till fortbildning på sin arbetsplats. Detta sker trots att regeringen haft ett flertal chanser att rätta till detta, bland annat genom utredningen ”En samlad tolktjänst” (SOU 2011:83) som överlämnades till regeringen i december 2011. Trots att utredningen presenterade konkreta förslag som fick stort stöd från tolkanvändarna kom inte förslagen upp på regeringsbordet. Nu har det gått över fem år och istället har en strukturell diskriminering på arbetsmarknaden ökat och fått fäste. Det som vi döva var oroade över är vår verklighet - ett större utanförskap och minskade möjligheter till att vara samhällsmedborgare på lika villkor. Situationen är ohållbar och många unga döva tappar nu framtidstro – varför studera vidare om jag inte får det jobb jag är kvalificerad för? Från regeringens sida ser vi ingen förståelse för den diskriminering vi dagligen upplever och därmed ingen vilja till att agera i den här akuta frågan. Det är en diskriminering som kunde ha undvikits om regeringen tidigare lyssnat på våra påtryckningar och krav.

Regeringen presenterade, den 15 maj 2017, ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop”med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i spetsen. Regeringen bör vidta särskilda åtgärder för att bekämpa diskriminering och förbättra den kunskap om diskriminering som finns på arbetsmarknaden, sa Åsa Regnér under presskonferensen. Vi har under flera år och vid flertal möten, skrivelser med mera erbjudit vår kunskap, påtalat brister och krävt åtgärder för dövas situation på arbetsmarknaden. Ministerns avsikter är fina – men vi har hört det förr och ändå kvarstår problemet. Vi döva ser ett Sverige som splittras och vi kan inte tillåta ännu större klyftor mellan döva och andra i samhället. I ett jämlikt samhälle ses döva som jämställda andra medborgare i samhället. Vi har också betalat skatt och bidragit till samhällsekonomin, men ändå ställs vi utanför medan regeringen blundar.

Vår dagliga verklighet är långt ifrån ett Sverige som håller ihop och vi ställer regeringen till ansvar för den strukturella diskriminering som uppstått och pågår dagligen för döva på arbetsmarknaden. Den vållar psykisk och fysisk ohälsa och är en fördyrande faktor i det svenska samhället. Åsa Regnér, som ansvarig minister för tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, det är nu verkligen dags att gå till handling tillsammans med dina regeringskollegor.

Stoppa den inhumana och strukturella diskrimineringen nu!

Sveriges Dövas Riksförbunds kongress har enats om detta uttalande den 18 juni 2017. Kongressen med temat ”Teckenspråk – hållbar framtid” antog också ett handlingsprogram för 2018 till 2021 med samma titel. I vår nya strategi ska vi tillsammans i dövrörelsen och genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart. I en hållbar framtid ser vi ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs, både för vår generation och för kommande generationer. Läs mer på sdrkongress.org

Kontakt: Generalsekreterare Hanna Sejlitz, Sveriges Dövas Riksförbund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., SMS: 072-321 11 32
Kommunikationsansvarig Jenny Ek, Sveriges Dövas Riksförbund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., SMS: 073-530 84 34

Det svenska teckenspråket är likställt med de nationella minoritetsspråken, enligt beslut i Sveriges Riksdag 2009. SDR verkar på samhällets alla nivåer och i alla sektorer för att påverka och tillvarata teckenspråkiga döva och hörselskadades intressen ur flera perspektiv – språkpolitiskt, handikappolitiskt, kulturpolitiskt och samhällspolitiskt.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-06-18
Uppdaterad: 2017-10-03